Protectia datelor cu caracter personal

GDPR (site):

Acest document numit politică de confidențialitate ("Politica de confidențialitate") este destinat să vă ajute să înțelegeți informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul https://zulufita.shop (denumit "Site-ul"), indiferent dacă sunteți sau nu sunteți înregistrat și descrie modul în care folosim aceste informații.

Dacă este cazul, această politică de confidențialitate descrie și modul în care procesăm informațiile pe care ni le furnizați sau le colectăm în legătură cu dumneavoastră atunci când vizitați magazinul nostru.

Această politică este complementară oricăror altor informații furnizate în alte circumstanțe.

Acest Site este un site cu o audienţă generală; totuși serviciile noastre sunt destinate si persoanelor cu vârsta sub 16 ani sau mai mult.

Nu solicităm, nu colectăm, nu folosim și nu dezvăluim datele personale furnizate de o persoană sub vârsta de 16 ani atât online, cât și in spatiul fizic pe care il detinem si unde ne desfasuram activitatea.

În cazul în care aflăm că am colectat date personale de la un minor, vom șterge aceste informații.

Dacă aveţi sub 16 ani, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să continuați cu achiziția online și să întrebați un adult (unul dintre părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) pentru a continua procedurile necesare.

Cine suntem noi?

https://zulufita.shop este un magazin online din Timisoara administrat de Keysolutions SRL, societate cu raspundere limitata înființată în mod corespunzător și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Timisoara, strada Martir Ion Miron, Nr. 42, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/3571/2005, cod unic de înregistrare 18111079, având un capital social de 4600 lei.

Acest document vă oferă informații importante despre următoarele:

 

1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2. STOCAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL

3. CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARATER PERSONAL

4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI EXERCITAREA LOR

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

8. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

9. SECURITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE

11. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Vizitând Site-ul nostru, utilizând serviciile sale sau, altfel interacționând cu noi, in locatia fizica, buletine informative și / sau site-uri web, recunoașteți că ați citit și înțeles această Politică de confidențialitate și sunteți de acord că putem colecta, utiliza, transmite și dezvălui datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-ului si magazinului fizic, în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu v-ați înregistrat deja, vă putem solicita să vă înscrieți (de exemplu, bifând o casetă de selectare) dacă considerăm că este adecvat să vă protejați drepturile sau dacă acest lucru este impus de legile aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate, vă rugăm să nu accesați acest Site, să nu vă creați un cont și să nu utilizați sau să trimiteți date personale pe acest Site sau să nu vă înscrieți atunci când această opțiune vă este oferită în conformitate cu legile aplicabile.

1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Keysolutions SRL este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor (denumită în mod colectiv "Zulufița", "noi", "nouă" sau "noastre" în această Politică de confidențialitate).

Detaliile noastre de contact sunt:

Keysolutions SRL

Timisoara, ROMÂNIA

Strada Martir Ion Miron, Nr. 42

J35/3571/2005, avand CUI: 18111079

Capital social: 4600 lei

E-mail:zulufita.shop@outlook.com

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală.

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa zulufita.shop@outlook.com, menționând GDPR în subiectul mesajului.

2. STOCAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră prin intermediul vanzarilor online sunt stocate in sistemul si pe serverele platformei de comert online Shopify.

Site-ul nostru, unde se colecteaza aceste date are adresa: https://zulufita.shop

La sediul magazinului nostru NU se colecteaza date cu caracter personal exceptand datele necesare in vederea efectuarii platii.

3. CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARATER PERSONAL

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei Keysolutions SRL.

Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

Parte din datele colectate le vom transfera către o terţă parte pentru:

EXPEDIEREA COMENZILOR către dumneavoastră – în acest caz transferăm datele dumneavoastră de contact către firmele de curierat Fan Courier, DPD, Urgent Cargus care livrează comenzile şi încasează contravaloarea lor în numele nostru.

EXPEDIEREA DE MESAJE PUBLICITARE – Daca v-ati inscris la buletinul nostru de noutati (newsletter), aflat pe site-ul zulufita.shop, veti primi notificari cu caracter publicitar sau de prezentare a produselor comercializate de https://zulufita.shop. Aceste informatii va vor fi transmise la adresa de email trimisa catre noi prin intermediul sistemului de colectare numit Abonament Noutati.

4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE

În funcție de scopul pentru care sunt utilizate datele, fundamental legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră poate fi:

Consimțământul dumneavoastră;

Interesul nostru legitim, care ar putea fi:

Îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre: mai exact, interesele noastre de afaceri pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine nevoile și așteptările dumneavoastră și, prin urmare, să ne îmbunătățim serviciile, site-urile / aplicațiile / dispozitivele, produsele și mărcile pentru beneficiul consumatorilor noștri;

Prevenirea fraudei: pentru a ne asigura că plata este completă și fără comiterea unor fraude.

c. Securizarea instrumentelor noastre: păstrarea în siguranță a instrumentelor utilizate de dumneavoastră (site-urile / aplicațiile / dispozitivele noastre) și asigurarea faptului că funcționează corect și că se îmbunătățesc continuu.

Îndeplinirea unui contract: mai exact pentru a efectua serviciile pe care le solicitați de la noi;

Motive legale în care prelucrarea de date este cerută de lege.

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ SI EXERCITAREA LOR

Dreptul de acces înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea https://zulufita.shop că prelucrăm sau nu datele dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare înseamnă că aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont pe site-ul https://zulufita.shop, puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

Dreptul la ștergerea datelor înseamnă că aveți dreptul de a obţine oricând ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de https://zulufita.shop, în oricare din următoarele situaţii: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageti consimțământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneti prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea s-a făcut în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Cu toate acestea datele dvs. vor fi păstrate pentru finalizarea următoarelor situații:

* aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;

* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;

* aveți o datorie neplătită la Zulufita, indiferent de metoda de plată;

* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

Dreptul la restricționarea prelucrării înseamnă că aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în următoarele situații:

* dacă contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite magazinului nostru să verifice exactitatea datelor;

* dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

* dacă v-ati opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Zulufita prevalează asupra celor ale dvs.;

* dacă Zulufita nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că aveți dreptul să obțineți datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziție înseamnă că aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim al https://zulufita.shop.

https://zulufita.shop nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau dacă prelucrarea se realizează în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a refuza procesul decizional automatizat înseamnă că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă nu v-aţi exprimat consimțământul explicit în acest sens sau dacă prelucrarea automată nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:

Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing sau printr-o scrisoare transmisă prin oricare din modalităţile de contact menţionate în cuprinsul prezentei scrieri.

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Când folosim notiunea de "date cu caracter personal" în cuprinsul acestei politici de confidențialitate, ne referim la orice informații care ne permit să vă identificăm pe dumneavoastra sau pe o terță parte ale cărei date personale ni le furnizați, direct sau indirect, inlcuzand orice informație care se referă la achiziționarea de bunuri sau servicii; sau la acele informatii pe care ați ales să ni le comunicați sau să le împărtășiți cu noi sau cu terțe părți, în timp ce utilizați Site-ul nostru web.

Vom prelucra datele personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 "Regulamentul GDPR" și cu legislația din România. Ne rezervăm dreptul de a efectua procesarea suplimentară conform legii în cadrul unei investigații penale sau al unei alte investigații sau proceduri.

7. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Sursa datelor

Colectăm date personale de la dvs. numai atunci când ne furnizați voluntar aceste informații, cum ar fi:

Site-ul https://zulufita.shopp, atunci când plasați o comandă prin Site, în calitate de Client; când înregistraţi un cont sau modificaţi contul; când creaţi o listă de produse dorite; când participaţi la un concurs, la o tombolă sau la o promoție; când căutaţi informaţii pe Site; când ne contactaţi cu un comentariu sau cu o întrebare; când vă înscrieţi pentru a primi newsletter-e.

Mediile online (de exemplu, acţiuni pe care le desfășurăm pe rețele sociale terțe, cum ar fi Facebook);

Serviciile noastre pentru clienți: atunci când solicitaţi asistență, servicii speciale sau servicii înainte sau după vânzare.

E-mail, text și alte mesaje electronice: atunci când are loc comunicarea între dvs. și noi;

Dacă ne furnizați informații cu caracter personal ale unor terțe părți (de ex. Membrii familiei, alți terţi), trebuie să vă asigurați că aceste terțe părți sunt informate și sunteti autorizaţi cu privire la utilizarea datelor lor, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

Tipuri de date

Este posibil să colectăm și să folosim diferite tipuri de date personale în funcție de scopul pe care îl avem, după cum este descris mai jos:

datele personale, cum ar fi numele, prenumele, vârsta / data nașterii, in limitele prevazute de legislația aplicabilă;

datele de contact, cum ar fi adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul mobil și alte date de contact, conform legislației aplicabile;

detalii de plată, cum ar fi instrumentul de plată (card de credit, card de debit)

informațiile referitoare la vânzări, cum ar fi produsele sau serviciile furnizate, locația de cumpărare, codurile produselor, suma, totalul vânzărilor, reclamațiile, returnările, rambursările și alte informații legate de vânzări, conform legislației aplicabile;

obiceiuri și profiluri, cum ar fi datele privind achizițiile dvs. (istoricul achizițiilor, inclusiv locatia în care are loc vânzarea, tipul, cantitatea și prețul produselor achiziționate de dvs.), informații referitoare la activitățile de gestionare a relațiilor cu clienții, obiceiuri de cumpărare şi preferinţe (lista de dorințe, categoriile preferate de produse, cum aţi aflat despre produsele noastre, notele privind calitatea produselor achiziționate, obiceiuri sau nevoi speciale declarate de dvs.), alte informații (informații legate de locul de munca, educație, hobby-uri și activități de stil de viață), conform legilor aplicabile;

8. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Când trimiteți o solicitare prin intermediul Site-ului nostru, în funcţie de informaţiile care sunt de interes pentru dumneavoastră, este posibil să avem nevoie de următoarele informaţii: numele si prenumele dvs., numărul de telefon de contact, adresa de e-mail, adresa poştală si vârsta.

Utilizăm aceste informații pentru a răspunde întrebării dvs., inclusiv pentru a vă furniza informațiile solicitate despre produsele și serviciile noastre. Putem, de asemenea, să vă trimitem mai multe e-mail-uri după ce ați făcut o solicitare pentru a vă satisface interesul și pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Vom face acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a furniza informații exacte înainte de vânzare.

Solicitarea dvs. este stocată şi prelucrată sub forma unui e-mail care este găzduit de Microsoft în cadrul Spaţiului Economic European (EEA).

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Când achiziționați un produs de pe Site-ul nostru

Când cumpărați produse de la noi online, vă solicităm informații de contact cum ar fi: numele și prenumele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon de contact, adresa de e-mail și informații despre cardul de credit (atunci când comanda este achitată prin plata online).

De asemenea, înregistrăm adresa IP (Internet Protocol), care este adresa dispozitivului dvs. pe Internet.

Utilizăm aceste informații pentru a vă gestiona achizițiile online pe https://zulufita.shop, pentru a procesa comanda dvs. și pentru a vă expedia produsele dvs. Vă vom trimite prin e-mail o confimare de comandă precum și o confirmare de expediere a produselor și, dacă este cazul, vom utiliza numărul dvs. de telefon pentru a vă contacta în legătură cu achiziția dvs. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile și garanțiile pentru produse.

Folosim datele cu caracter personal pentru a vă identifica și a vă confirma vârsta legală pentru cumpărături online și pentru a confirma adresa dumneavoastră partenerilor externi.

Solicităm aceste informații pentru a procesa plata, pentru a vă livra produsele și pentru a îndeplini contractul încheiat cu dvs. Datele de card sunt procesate pe serverele 2checkout prin procesatorul de plăţi 2checkout iar https://zulufita.shop nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul Clienților.

Vă înregistram adresa IP pentru a demonstra că vânzarea a fost taxată corect, obligație pe care o avem conform prevederilor legale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal transmise unor terți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, pentru operațiuni efectuate de furnizorii de servicii de depozitare și de distribuție în legătură cu livrarea comenzii dumneavoastră, pentru procesarea plăților de către furnizorii de servicii de procesare a plăților.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Când vă înscrieți pentru a primi newsletterele noastre:

Vă puteți înscrie la newslettere prin următoarele modalități:

- Din pagina principală a Site-ului, completând adresa de e-mail în formularul destinat;

- Din pagina Facebook Zulufitza, prin completarea adresei de e-mail în formularul destinat.

Când vă înscrieți pentru a primi newsletterele noastre (buletine informative), vă putem solicita: numele și prenumele, adresa de e-mail și adresa poștală.

Vom cere consimțământul dvs. pentru a vă utiliza aceste date în vederea expedierii prin e-mail a buletinului informativ care conține informații despre produsele noastre și alte informații despre care considerăm că ar putea fi de interes pentru dvs.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, urmând instrucțiunile din fiecare buletin informativ, și vom înceta imediat să vă trimitem aceste informări.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Când vă creați un Cont de client

Când vă creaţi un Cont de client, vă solicităm următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, adresa de e-mail, parola.

Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal dacă efectuați o achiziție:

* istoricul comenzilor;

* informații de livrare (adresa poştală şi telefon de contact);

* istoricul plăților.

Vom prelucra, de asemenea, următoarele categorii de date cu caracter personal legate de cookie-urile dumneavoastră:

* navigarea și istoricul navigării.

* termenii cautarilor pe site-ul nostru

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă crea și a gestiona contul Zulufita și pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă pe site-ul https://zulufita.shop.

Vă vom înregistra și gestiona avantajele oferite în Contul de Client, vă vom trimite informații cu privire la recompensele dumneavoastră cum ar fi reduceri, sfaturi, surprize și evenimente.

Vă vom oferi istoricul comenzilor și detaliile despre comenzile dumneavoastră și vă vom permite să vă gestionați setările contului (inclusiv preferințele de marketing). De asemenea, vă vom oferi modalități simple de a vă corecta și actualiza informațiile, cum ar fi detaliile de contact și informațiile de plată.

Mai mult, vă vom permite să salvați articolele în coșul de cumpărături și vă vom permite să evaluați și să scrieți recenzii pentru produsele pe care le-ați achiziționat de la noi.

Pentru a vă oferi recomandări relevante privind produsele Zulufita vă vom prelucra navigarea pe platformele noastre digitale (inclusiv Site-ul web și aplicația); istoricul de cumpărături și recenziile despre produse, precum și datele pe care le-ați trimis prin contul dumneavoastră.

Dacă nu ați renunțat la marketingul direct, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje de informații și invitații prin e-mail-uri, mesaje text, apeluri telefonice și materiale poștale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru contul dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră acordat la crearea contului pe https://zulufita.shop.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza informații relevante despre produse se bazează pe interesul nostru legitim.

Aveți dreptul să vă închideți contul în orice moment. Dacă alegeți să faceți acest lucru, contul dumneavoastră va înceta să existe și veți fi considerat inactiv.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza interesului legitim al https://zulufita.shop contactând zulufita.shop@outlook.com.

Contul dumneavoastră va fi apoi șters și nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

Marketing direct

În baza consimţământului acordat de dvs. vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

* informații de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și codul poștal;

* produse și oferte pe care ați făcut click.

Dacă aveți un cont pe https://zulufita.shop vă vom prelucra și datele cu caracter personal transmise în legătură cu contul dvs, cum ar fi: nume; adresă; vârstă; istoricul comenzilor; cum ați navigat și pe ce ați făcut click pe site.

Folosim datele cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje privind informațiile și invitații prin e-mail, mesaje text, apeluri telefonice.

Pentru a vă optimiza experiența cu Zulufita, vă vom oferi informații relevante, recomandări de produse și vă vom trimite oferte personalizate,

Toate aceste servicii excelente se bazează pe comenzile anterioare, pe articolele pe care ați făcut click și pe informațiile pe care le-ați trimis.

Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă furniza serviciile menționate mai sus, iar cele transmise agențiilor media și furnizorilor tehnici vizează distribuirea marketingului direct fizic și digital.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră atunci când sunteți de acord cu marketingul direct.

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Când faceți acest lucru, https://zulufita.shop va înceta să vă mai trimita alte oferte de marketing direct sau informații pe baza consimțământului dumneavoastră.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare mesaj de marketing.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege.

Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.

9. SECURITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am implementat măsuri adecvate menite să securizeze datele dvs. personale de la pierderi accidentale și care să împiedice accesul, utilizarea, modificarea și dezvăluirea neautorizată. De exemplu, atunci când furnizați informații despre o comandă, folosim tehnologia Secure Socket Layer (SSL), un instrument de criptare care oferă securitate în timp ce transmite aceste informații pe Internet. De asemenea, folosim protecție firewall, controlul parolei și alte garanții tehnologice și procedurale pentru întreținerea acestui Site. Deși am implementat măsurile de securitate de mai sus pentru acest Site, trebuie să știți că securitatea in proporţie de 100% nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. personale este efectuată pe propria răspundere și, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, astfel încât nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale terților în timpul sau după transmiterea acestora către noi.

Vă recomandăm să actualizați periodic software-ul pentru protejarea transmisiei de date prin rețele (de exemplu, un software antivirus) și să vă asigurați că furnizorul de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin intermediul rețelelor (de exemplu firewall-uri și filtre de spam); (ii) să păstrați confidențialitatea și să nu dezvăluiți altcuiva numele de utilizator și parola pentru a accesa contul dvs.; (iii) să vă schimbați parola periodic și (iv) să nu folosiți aceeași parolă pentru toate conturile dumneavoastră.

În cazul puțin probabil în care constatăm că securitatea informațiilor dvs. personale aflate în posesia sau controlul nostru a fost sau ar putea fi compromisă, vă vom notifica despre această situatie, conform legii aplicabile, folosind oricare dintre metodele descrise în aceasta (furnizându-ne e-mail-ul, sunteți de acord să primiți o astfel de notificare în formă electronică prin intermediul acestei adrese de e-mail).

10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE

Dacă sunteți de părere că https://zulufita.shop vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect şi aveți o plângere cu privire la utilizarea de către noi a datelor dvs., am prefera să ne contactați direct în primă instanță, astfel încat să putem aborda reclamația.

De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

11. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate și când serviciile noastre și utilizarea datelor personale evoluează. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul.

Vom actualiza numărul versiunii și data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.

Informatii generale:

Politică de confidențialitate

Informarea corecta a utilizatorilor serviciilor noastre este importanta pentru noi. In randurile care urmeaza, o sa explicam in detliu ce date colectam de la tine, cum le folosim și in ce scop.

DATE PERSONALE – orice data despre o persoana fizica, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse informații precum: nume, numar de identificare, fotografie, informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informatiile obtinute prin cookie-uri.

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Magazinul online https://zulufita.shop, cu sediul în Timisoara, str.Calea Torontalului , nr.7, Bl 44, Sc B, Apt 4, in calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu dispozițiile legale incidente in domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD)

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) numit de catre Operator poate fi contactat la urmatoarea adresă de e-mail: zulufita.shop@outlook.com

Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate de catre Operator sunt: nume, prenume, domiciliu, serie si numar act identitate, cod numeric personal, semnatura, adresa email personala sau profesionala, numar telefon personal sau profesional, imagini, “Date personale” comunicate de catre dumneavoastra sau necesare indeplinirii scopurilor enumerate.

In sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale inseamna orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.

Va informam ca aceste Date Personale vor fi prelucrate atat prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice.

CUM FOLOSIM DATELE TALE

Folosim datele tale, doar daca avem acordul tau, in mai multe feluri precum:

Adresa de email

In cazul in care ne-ai furnizat adresa ta de email, o vom folosi pentru a-ti raspunde la solicitare. Nu folosim adresa ta de email in scopuri publicitare.

Prenumele și numele/ Semnatura

In cazul in care ne-ai furnizat numele tau, folosim aceste date pentru incheierea contractelor de prestari servicii, a documentelor fiscale si a altor documente necesare (ex. ANEXA REF. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL).

Adresa de domiciliu

In cazul in care ne-ai furnizat adresa de domiciliu, folosim aceste date pentru incheierea contractelor de prestari servicii, pentru emiterea facturii aferente comenzii tale si pentru a transmite coletul catre tine prin curier sau Posta.

Date de identitate buletin (CNP, Nr si Serie)

In cazul in care ne-ai furnizat CNP-ul, numarul si seria de buletin, folosim aceste date pentru incheierea contractelor de prestari servicii, pentru emiterea facturii aferente comenzii tale si pentru a transmite coletul catre tine prin curier sau Posta.

Identitatea vizuala

In cazul in care ne-ai furnizat imagini, fotografii personale sau fotografii in care apar alte persoane, folosim aceste date in scopul de marketing sau promovare a produselor.

Numărul de telefon

In cazul in care ne-ai furnizat numarul de telefon, folosim aceste date pentru a te putea contacta rapid in vederea indeplinirii serviciului contractat de tine.

Numele companiei

In cazul in care ne-ai furnizat numele companiei pentru care lucrezi, sau pe care o administrezi, folosim aceste date pentru a emite factura, transmite coletul catre tine prin curier sau Posta.

In cazul in care ne-ai furnizat datele de facturare (CNP, CUI, numarul de înregistrare la Registrul Comertului, adresa sediului firmei, contul bancar, numele bancii, numele reprezentantului legal, functia reprezentantului legal), folosim aceste date pentru emite factura aferenta comenzii tale.

Datele personale sunt prelucrate de catre Operator in baza urmatoarelor TEMEIURI legale:

In baza consimtamantului dumneavoastra in temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament;

Pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract, comunicarea cu persoana vizata in vederea executarii contractului etc.), in temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament;

In vederea indeplinirii unei obligatii legale a Operatorului (ex. efectuarea raportarilor catre autoritatile competente, cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului etc.), in temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament;

In scopul intereselor legitime urmarite de catre Operator (ex. recuperarea creantelor aferente relatiei contractuale incheiate, asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor etc.), dar avand in vedere protejarea intereselor, drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate, in temeiul art. 6 alin. (1) lit. d) din Regulament.

DREPTURILE TALE IN CONTEXTUL DATELOR:

Iata care sunt drepturile tale in contextul colectarii și prelucrarii datelor.

Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectat și folosite datele tale;

Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre tine;

Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre tine;

Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le avem despre tine;

Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing catre tine;

Dreptul de a solicita trimiterea datelor tale personale catre tine sau catre un alt operator;

Dreptul de a depune o plangere, cu referire la folosirea datelor tale, catre organele abilitate.

Drepturile de mai sus nu sunt absolute și exista excepții. Pentru orice intrebari in acest context, te rugam sa ne trimiți un email la adresa: zulufita.shop@outlook.com